Kodgem Straight

Garanti Programı

Garanti Şartları

  1. Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile KODGEM STRAIGHT markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (İki) yıl KODGEM garantisindedir.
  2. Garanti süresi içerisinde cihazın herhangi bir bileşeni işçilik kusurları nedeni ile kusurlu bir hale gelirse, Kodgem’in kendi takdirine bağlı olarak ürünün satın alma fiyatını iade eder,ürünü değiştirir veya onarır.
  3. Garanti işlemleri, ancak KODGEM’in onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.
  4. İade, değişim veya Onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili satıcılarımıza veya firmamıza cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde KODGEM, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
  5. Garanti süresi başlamış bir cihazın aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu cihazdan yararlanamamanın süreklilik kazanması, onarım için gereken azami sürenin aşılması durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 

Garanti Kapsamı Dışında Olan Genel Hususlar

  1. Cihaz üzerinde oluşan çizikler, çentikler ve ezikler gibi kozmetik hasarlar;

Malzeme ve işçilik hatası nedeniyle ürün hasarı olmadıkça, piller ve yapışkan bant gibi sarf malzemeleri; 

Kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım, su, sel, yangın veya diğer doğa davranışları veya dış nedenlerden kaynaklanan hasarlar; 

Ürünün Şirket tarafından izin verilmeyen ekipman veya yazılım ile birleşimi nedeniyle bir üründe meydana gelen hasarlar; 

Önemli Notlar

  1. Kodgem Straight tıbbi bir cihaz değildir ve giyilebilir aksesuar sınıfına girmektedir.
  2. Kodgem Straight sadece kişisel kullanım için üretilmiştir ve herhangi bir tıbbi tavsiyeler veya sağlık hizmetleri sağlamaz.
  3. Cihazın yanlış kullanımı veya kullanılmamasından dolaylı veya dolaysız oluşabilecek zararlardan yasaların izin verdiği ölçüde söz sahibi olunur haricinde Kodgem sorumlu değildir.(Bu madde geneli kapsayabilir)
  4. Şirket tarafından dağıtılan herhangi bir yazılımın bu garanti programı kapsamında değildir. 

Garanti hizmeti almak ve buna bağlı tüm sorularınız için help@kodgemstraight.com mail adresi üzerinden şirket ürün destek ekibi ile iletişime geçin.